2. razred

Fizika

Odaberi nastavnu cjelinu

1. TERMIČKE POJAVE I TEMPERATURA

2. MOLEKULARNO-KINETIČKA TEORIJA

3. TERMODINAMIČKI SUSTAVI I TERMODINAMIČKI PROCESI

4. ELEKTRIČNI NABOJ I ELEKTRIČNA SILA

5. ELEKTRIČNA STRUJA

6. MAGNETSKO POLJE

7. ELEKTROMAGNETSKA INDUKCIJA

Sva prava pridržana. © UPRIS, Udruga za prirodoslovna istraživanja, 2018.