1. razred

Geografija

Odaberi nastavnu cjelinu

1. ZEMLJA U SUNČEVU SUSTAVU I SVEMIRU

2. ORIJENTACIJA I ODREĐIVANJE POLOŽAJA NA ZEMLJI

3. PRIKAZIVANJE ZEMLJINE POVRŠINE

4. GEOLOŠKA OBILJEŽJA I RELJEF ZEMLJE

5. KLIMA I BILJNI POKROV NA ZEMLJI

6. VODE NA ZEMLJI

7. TLA

Sva prava pridržana. © UPRIS, Udruga za prirodoslovna istraživanja, 2018.