3. razred

Kemija

Odaberi nastavnu cjelinu

1. PERIODNI SUSTAV ELEMENATA I SVOJSTVA ELEMENATA

2. OPĆA SVOJSTVA METALA

3. ALKALIJSKI METALI I NJIHOVI SPOJEVI

4. ZEMNOALKALIJSKI METALI I NJIHOVI SPOJEVI

5. TEHNIČKI VAŽNI METALI

6. VODIK, NAJRASPROSTRANJENIJI ELEMENT U SVEMIRU

7. HALOGENI ELEMENTI I NJIHOVI SPOJEVI

8. HALKOGENI ELEMENTI I NJIHOVI SPOJEVI

9. DUŠIKOVA SKUPINA ELEMENATA

10. UGLJIKOVA SKUPINA ELEMENATA

11. KERAMIKA, MATERIJALI PROŠLOSTI, SADAŠNJOSTI I BUDUĆNOSTI

Sva prava pridržana. © UPRIS, Udruga za prirodoslovna istraživanja, 2018.