4. razred

Kemija

Odaberi nastavnu cjelinu

1. UVOD U KEMIJU UGLJIKOVIH SPOJEVA

2. UGLJIKOVODICI

3. KISIK – SASTAVNI DIO ORGANSKIH SPOJEVA

4. DUŠIK – SASTAVNI DIO ORGANSKIH SPOJEVA

Sva prava pridržana. © UPRIS, Udruga za prirodoslovna istraživanja, 2018.