8. razred

Kemija

1. Kemijski elementi i njihovi spojevi

Odaberi lekciju

1.1. Nemetali

1.2. Spojevi sumpora

1.3. Sličnost među spojevima nemetala

1.4. Metali

1.5. Željezo

1.6. Sličnost među spojevima metala

1.7. Soli

1.8. Maseni udio elemenata u spoju

1.9. Određivanje formule spoja

1.10. Rude, stijene i minerali

Sva prava pridržana. © UPRIS, Udruga za prirodoslovna istraživanja, 2017.